การจัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ดังนี้

  1. จัดส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์แบบ EMS
  2. จัดส่งสินค้าด้วย Kerry Express

เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการชำระค้าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าเลือกไว้ในรายการจัดส่ง

จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS ใช้เวลาการจัดส่งสินค้า 3-7 วันทำการ

*หมายเหตุ : ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์