นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ โดยนับจากวันที่รับสินค้าจนถึงวันที่ส่งสินค้าคืน ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อยกเว้น
กรณีที่ต้องการคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าดังกล่าว


เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าที่บริษัทฯ รับคืนเพื่อตรวจสอบ จะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิมพร้อมขายเท่านั้น ( หมายถึงสภาพสินค้า ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของ สินค้านั้นๆ พร้อมป้ายราคาและอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับคืน สินค้า ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียด ยืนยันการสั่งซื้อ สินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าที่ได้รับมีรอยตำหนิขาด ชำรุด ลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทฯจะพิจารณาตามเงื่อนไขการรับประกัน และทำการตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าขอเปลี่ยน โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาที่ บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบ ช่องทางการส่งสินค้ากลับบริษัทฯ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าดังนี้


วิธีการเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้า

หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Online Call Center โทร. 02-539-2004 ต่อ 55 หรือ
Email :info@lumyook2002.co.th  เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

2. รอรับการยืนยัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป

3. นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย

ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาที่

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002 ) จำกัด
เลขที่อยู่ 55/113 หมู่บ้านกลางเมือง ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน) ถ. ลาดพร้าว,แขวงพลับพลา,เขตวังทองหลาง,กรุงเทพ 10310
โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน

4. ระยะเวลากระบวนการประเมินคุณภาพสินค้า

กระบวนการประเมินคุณภาพสินค้าใช้เวลา 7 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถูกส่งผ่านทางช่องทางต่างๆ จนมาถึง Return Center 
 ทั้งนี้ ในบางกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดซับซ้อน การประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วัน ทำการ


ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ออนไลน์ โทร. 02-539-2004 ต่อ 55 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า และเริ่มกระบวนการคืนสินค้า
2. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเลขที่คืนสินค้า จากนั้นกรอกเลขที่คืนสินค้าที่ได้รับลงเอกสารการขอคืนสินค้า ที่ส่วนท้ายของใบรับสินค้า
3. ถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการคืน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า
4. บรรจุสินค้าและเอกสารการขอคืนสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วลงในพัสดุภัณฑ์
5. ส่งสินค้าคืนที่ Return Center ที่อยู่

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002 ) จำกัด
เลขที่อยู่ 55/113 หมู่บ้านกลางเมือง ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน) ถ. ลาดพร้าว,แขวงพลับพลา,เขตวังทองหลาง,กรุงเทพ 10310
โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน