วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้า

ท่านสามารถชมแบบสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ร้าน เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม “เพิ่มใส่ตะกร้า” เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ


2. ตรวจสอบตะกร้าสินค้า

– ท่านสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ในตะกร้าสินค้า
– สำหรับท่านที่มี PROMOTION CODE สามารถใส่รหัสส่วนลดได้ในหน้าตะกร้าสินค้า


3. กรอกรายการจัดส่ง และเลือกวิธีจัดส่ง

– กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่ง และข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน
– เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ


4. เลือกวิธีการชำระเงิน

– ชำระด้วยบัตรเครดิต
– ชำระด้วยบัญชี PayPal
– ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ดูรายละเอียดการชำระเงิน


5. ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

– ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า โดยคลิกที่ปุ่ม “ชำระค่าสินค้า”
– เมื่อการสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลรายละเอียดการสั่งซื้อไปยังอีเมลของท่าน


6. ยืนยันการชำระเงิน

– ยืนยันการชำระเงิน สำหรับท่านที่โอนเงินผ่านธนาคาร
– หลังจากชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่นี่ ไปยังหน้าแจ้งชำระเงิน
* หลังจากยืนยันชำระเงินแล้ว การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้